Semináře fyziologie práce

ODBORNÝ SEMINÁŘ - Novinky ve fyzioloogii práce
(Nová legislativa, Ergonomie v pracovním lékařství)

Přednášející MUDr. Hana Lehocká, Mgr. Jaroslav Močigemba

Ostrava - 1.3.2016

Pozvánka
Kapacita je již naplněna!!!

Nový Jičín - 15.3.2016

Pozvánka
Přihlášení

Cena 350,- Kč

Kontaktní osoba Zdenka Zuščíková, +420 739 247 195

Po absolovování semináře obdržíte certifikát NRL pro fyziologii práce.

Prosím o potvrzení Vaší účasti vyplněním přihlášky.

Vložné 350,- Kč je možné zaplatit na místě v den konání semináře anebo převodem:
číslo účtu: 3235761/0710 ČNB Ostrava
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 44420

Vložné se nevrací. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8