Mezilaboratorní porovnávací zkoušky umělého osvětlení

Pořadatele:

  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava

Termín konání: 21.a 22. března 2012

Normy a vyhlášky: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12 464-1

Časový rozvrh: Denně od 8:00 do 18:00 (každá měřící skupina má k dispozici 1 hodinu)

Účastnický poplatek za měřící skupinu: 4.000,– Kč bez DPH 20 %, faktura Vám bude zaslána poštou, výsledky z měření a potvrzení o účasti na MPZ budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem MPZ, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Referenční hodnota je dána aritmetickým průměrem výsledků měření všech laboratoří s vyloučením extrémních hodnot.

Směrodatná odchylka: Stanovuje se na hodnotu 10 %. Měřící skupina vyhoví podmínkám zkoušení způsobilosti, pokud výsledná hodnota „z-score“ bude v intervalu -2 < z < 2.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Detaily budou včas všem přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem.

V případě potřeby je možné zajistit nocleh na kolejích VŠB – TU Ostrava, budova E, ul. Studentská, Ostrava – Poruba. Aktuální cena (k 1.1.2012) za dvoulůžkový pokoj je 800,– Kč vč. DPH pro akce pořádané VŠB-TU (host školy).

V místní menze - SnackBaru budete moci poobědvat za přijatelné ceny v době od 11.00 do 14.00 hodin.

Po úspěšném absolvování porovnávacího měření umělého osvětlení získá měřící skupina osvědčení o účasti. Získáním osvědčení měřící skupina deklaruje, že jejich úroveň výsledků dosahuje patřičné kvality a naměřené výsledky lze považovat za relevantní.

PŘIHLÁSIT SE ZDE!

Přihlášku prosím odešlete nejpozději do 28. 2. 2012!

Odborný a organizační garant: Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
ul. Štefánikova 1977/9
741 01 Nový Jičín
tel.: +420 737 233 669
e-mail: martin.demel@zuova.cz

Odborný garant: Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 995 181
fax: +420 596 919 597
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8